Samsung SL-X4250LX

Samsung SL-X4250LX

Samsung SL-X4250LX

  • Funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, faksowanie, sieć
  • Pamięć: 4GB
  • Szybkość wydruku- 25 stron na minutę
  • Prędkość modemu – 33,6 Kb/s
  • Automatyczne ponowne wybieranie
  • Identyfikacja numeru przychodzącego
  • Przekierowywanie faksu na inny numer faksu
  • Bezpieczny odbiór